SYSTEM HAL9000


BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UWprof. dr hab. Józef Kozielecki

Data urodzenia: 1936-10-17
Stanowisko: profesor
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury:

Kariera naukowa

magisterium 1960, Wydział Pedagogiczny UW
doktorat 1964, Wydział Pedagogiczny UW
habilitacja 1969, Wydział Psychologii i Pedagog. UW
profesura 1977

PRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe

1960 - 1966 psychologia myślenia, głównie myślenia probabilistycznego; 1967 - 1982 psychologia decyzji, głównie diagnoza decyzyjna; 1983 -1997 psychologia transgresji, głównie rola transgresji twórczej i ekspansywnej w ewolucji kultury; 1997 - psychotransgresjonizm jako nowy kierunek badań psychologicznych

Podstawowe publikacje

 • 1981 - Psychological Decision Theory. Dortrecht: Reidel.
 • 1987 - The role of hubristic motivation in transgressive behavior. New Ideas in Psychology, 5, 120 -141.
 • 1995 - The Polish economic reform: Transgressive decision making. Journal of Economic Psychology, 16, 175 - 204.
 • 1996 - Gorbachev and Freud and the power of the unconsciousness. Polish Sociological Review, 113, 25-32.
 • 1997 - Transgresja i Kultura. Monografia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Projekty badawczeAktywność międzynarodowa

NIAS - Fellows Association, Holandia; European Society for Cognitive Psychology

Współpraca międzynarodowa

1966-67 - Stanford University, USA; 1972-73 - Umeá University, Sweden; 1975 - Mannheim University; 1980 - Sapporo University, Japan; 1980-82 - Indiana University, USA; 1993-94 Institute of NIAS. Holland


DYDAKTYKA

Nauczane przedmioty

Psychologia ogólna; psychologia poznawcza; metodologia; psychologia samowiedzy; teoria decyzji

Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

Około 60 magistrów; Około 10 doktorów

Opieka merytoryczna nad studentamiOczekiwania wobec studentów

Często spotykałem się za granicą z opinią, że polscy uczeni i studenci są bardzo krytyczni, ale nie twórczy. Podzielam ten pogląd. Poszukuję więc studentów twórczych i innowacyjnych.

Kursy zgłoszone w roku akademickim 2008/2009


Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2008/2009)

Prace roczne :
 • dzienne
 • wieczorowe
  Prace magisterskie :
 • dzienne
 • wieczorowe

  INNE INFORMACJE

  Nagrody

  1981 - Nagroda Japońskiej Fundacji Naukowej, Japan; 1990 - Nowojorska Nagroda Kulturalna, USA im. Jurzykowskiego, Około 10 - 15 nagród krajowych różnych szczebli.

  Pełnione ważne funkcje

  Kierownik Zakładu Teorii Decyzji

  Funkcje w ciałach wydawniczych

  Zastępca redaktora naczelnego Polish Psychological Bulletin w latach 70-tych

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Pisanie utworów literackich np. Smutek spełnionych baśni 1979, Kraków: Wydawnictwo Literackie. Sama nauka nie pozwala się w pełni samorealizować. Szachy, numizmatyka, zbieranie grzybów.

 •  

  System HAL9000
  (C) 2002 Wydział Psychologii UW
  Wszelkie uwagi proszę kierować do
  Webmasterów