SYSTEM HAL9000


BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UWprof. dr hab. Mirosław Kofta

Data urodzenia: 1945-01-03
Stanowisko: profesor
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: kofta@engram.psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury:

Kariera naukowa

magisterium 1967, UAM, Instytut Psychologii
doktorat 1973, UAM, Instytut Psychologii
habilitacja 1984, Wydział Psychologii UW profesura 1995

PRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe

Psychologiczne konsekwencje utraty kontroli nad biegiem zdarzeń; Natura i funkcjonowanie stereotypów; Reakcje na zagrażające treści w mass-mediach: Rola atrybucji odpowiedzialności.

Podstawowe publikacje

 • Kofta, M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: PWN.
 • Kofta, M. (1984). Freedom of choice and moral behavior. W: E. Staub, D. Bar-Tal, J. Karyłowski, & J. Reykowski (Eds.), Development and maintenance of prosocial behavior: International perspectives on positive morality (ss. 257-269). New York: Plenum Press.
 • Kofta, M., & Sędek, G. (1989). Repeated failure: A source of helplessness, or a factor irrelevant to its emergence? Journal of Experimental Psychology: General, 118, 3-12.
 • Sędek, G., & Kofta, M. (1990). When cognitive exertion does not yield cognitive gain: Toward an informational explanation of learned helplessness. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 729-743.
 • Kofta, M. (1993). Uncertainty, mental models, and learned helplessness: An anatomy of control loss. W: G. Weary, F. Gleicher, & K. Marsh (Eds.), Control motivation and social cognition (ss. 122-153). New York: Springer.
 • Kofta, M., & Sędek, G. (1997, w druku).Uncontrollability and cognitive exhaustion: Implications for helplessness and depression. W: M. Kofta, G. Weary, & G. Sędek (Eds.), Personal control in action: Cognitive and motivational mechanisms. New York: Plenum Press.

Projekty badawcze

Lata 80-te: Trzy programy resortowe (wespół z G. Sędkiem) nt. wyuczonej bezradności, bezradności intelektualnej i podmiotowej kontroli zachowania. 1991-94: Grant KBN Podmiotowa kontrola zachowania a przetwarzanie informacji społecznych; 1996-99: Grant KBN Zjawisko zamknięcia poznawczego: Poznawcze przesłanki modyfikacji stereotypów i uprzedzeń; 1991-97: Badania BST z Instytutu Studiów Społecznych UW i Wydziału Psychologii UW, dotyczące problematyki kontroli podmiotowej i stereotypów.

Aktywność międzynarodowa

European Association of Experimental Social Psychology - członek;

Współpraca międzynarodowa

University of Michigan, Institute for Social Research (1991-93: współpraca przy tworzeniu Instytutu Studiów Społecznych; Northwestern University, Kellogg Business School (1991-96: współpraca z dr J. G. Klein, badania nad stereotypami etnicznymi); Ohio State University (1995-97: współpraca z prof. G. Weary nad edycją monografii poświęconej psychologii kontroli); University of Oxford, Oxford (England) (1985, 1 miesiąc); NIAS - the Netherland Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences (1995, 2 miesiące; stypendium w ramach programu Trends in Scholarship).


DYDAKTYKA

Nauczane przedmioty

Psychologia osobowości, psychologia motywacji i emocji, wstęp do psychologii, historia psychologii; Seminaria fakultatywne i monograficzne z zakresu teorii atrybucji, podmiotowej kontroli działania, psychologii stereotypów i uprzedzeń.

Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

1 doktor, 14 magistrantów.

Opieka merytoryczna nad studentami

Stereotypy a spostrzeganie innych; Adaptacja osobowości do zagrożeń (np. deprywacji kontroli).

Oczekiwania wobec studentów

Zainteresowanie eksperymentalną psychologią społeczną, zwłaszcza zaś poznawczymi i motywacyjnymi mechanizmami zachowań; Dobra znajomość języka angielskiego; Zainteresowanie metodologią badań (np. eksperymentowaniem z udziałem komputera; analizą ilościową danych eksperymentalnych).

Kursy zgłoszone w roku akademickim 2008/2009

21 Psychologia osobowości
88 Praca roczna
90/03 Rezerwacja zebranie / seminarium / wykład
99 Praca roczna
454 Seminarium magisterskie

Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2008/2009)

Prace roczne :
 • dzienne 5
 • wieczorowe 6
  Prace magisterskie :
 • dzienne
 • wieczorowe 4

  INNE INFORMACJE

  Nagrody

  Dwie nagrody Ministra, siedem nagród Rektora UW.

  Pełnione ważne funkcje

  Kierownik Katedry Psychologii Osobowości; Przewodniczący Komisji ds Badań, Wydział Psychologii UW Ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych UW Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN; Członek Prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych PAN.

  Funkcje w ciałach wydawniczych

  European Monographs in Social Psychology (Associate Editor; seria wydawnicza Europejskiego Towarzystwa Eksperymentalnej Psychologii Społecznej). Recenzent w: European Journal of Social Psychology, Journal of Personality and Social Psychology, Quarterly Journal of Experimental Psychology.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Nie mam specjalnego hobby. Jestem wielbicielem literatury pięknej, dużo czytam współczesnej literatury amerykańskiej, takiej trochę bardziej zaawansowanej (np. Ph. Rotha, W. Styrona, A. Millera, E. Kazana, S. Bellowa), ale także brytyjskiej, czeskiej, iberoamerykańskiej, francuskiej, a nawet afrykańskiej. Trochę też gram na pianinie.

 •  

  System HAL9000
  (C) 2002 Wydział Psychologii UW
  Wszelkie uwagi proszę kierować do
  Webmasterów