SYSTEM HAL9000


BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UWmgr Martyna Głuszek-Osuch

Data urodzenia: 1978-01-29
Stanowisko: doktorant
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: martyna@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 322
Dyżury: po umówieniu się e-mailem ze studentem

Kariera naukowa

2001, Wypalenie zawodowe a kompetencje społeczne u pielęgniarekPRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe

treningi umiejejętności interpersonalnych,PTSD w rodzinie, wypalenie zawodowe,komunikacja interpersonalna, macierzyństwo, rodzina

Podstawowe publikacje

Najważniejsze publikacje: o Głuszek-Osuch, M. (2000). Przepraszam, czy tu biją? Charaktery, 8(43). Wydawnictwo Naukowe PWN. o Głuszek-Osuch, M. (2006). Koalkoholizm w rodzinie – czy można wyjść z zaklętego kręgu? Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, 3. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce. o Głuszek-Osuch, M. (2006). Spostrzeganie więzi rodzinnych przez dzieci pochodzące z rodzin alkoholowych. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, 3. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce. o Głuszek. S., Głuszek-Osuch, M. (2006). Problemy etyczne w chirurgii. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, tom XIII. Warszawa – Polski Przegląd Chirurgiczny. o Głuszek-Osuch, M., Gustak, M. (w druku). PTSD u dzieci i młodzieży. W: B. Zawadzki (red). Publikacja pokonferencyjna. o Głuszek-Osuch, M., (w druku). Wypalenie zawodowe (burnout syndrome) u nauczycieli i personelu medycznego. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.) Szkice z psychologii różnic indywidualnych Wystąpienia konferencyjne: o Głuszek-Osuch, M. (2005). Objawy PTSD u pielęgniarek. Referat na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22-25.09.2005. o Głuszek-Osuch, M. (2006). Wypalenie zawodowe (burnout syndrome) z perspektywy wielowymiarowej, egzystencjalnej, społecznej. Konferencja EXPERT „Spacer po linie w dżungli kariery”. SGH. Warszawa 17. XI.2006. o Głuszek-Osuch, M., Górska, N. (2007). Wypalenie zawodowe a PTSD i cechy osobowości u lekarzy i pielęgniarek. Konferencja „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń”. Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Łódź 15-17.06.2007. o Głuszek-Osuch, M. PTSD u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie i więzi emocjonalne. Konferencja „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń”. Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski. 22-24.09.2007. Ustroń. o Głuszek-Osuch, M., Gustak, M. PTSD u dzieci i młodzieży. Konferencja Trauma – Osobowość - PTSD. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 28-30.09.2007. o Głuszek-Osuch, M. Wypalenie zawodowe. Warsztat organizowany w ramach XI Festiwalu Nauki w Warszawie (insert do Gazety Wyborczej,15-16 września 2007
Projekty badawcze

o Badania Własne 2005: Wypalenie zawodowe a objawy PTSD u lekarzy i pielęgniarek. o Badania Własne 2006: Wypalenie zawodowe a cechy osobowości i objawy PTSD u lekarzy i pielęgniarek. o Badania Własne 2007: Kompetencje społeczne a cechy osobowości przyszłych pielęgniarek. oMNiL: H01F 067 27: Psychologiczne następstwa kataklizmu powodzi u dzieci i młodzieży: kontynuacja badań dotyczących wpływu traumatycznych doświadczeń na funkcjonowanie człowieka (Zawadzki, Głuszek-Osuch, Kobyłka, 2004)

Aktywność międzynarodowaWspółpraca międzynarodowa
DYDAKTYKA

Nauczane przedmioty

Komunikacja interpersonalna Psychologiczny portret macierzyństwa Komunikacja interpersonalna część I Komunikacja interpersonalna - kontynuacja Wypalenie zawodowe (burnout syndrome)

Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimiOpieka merytoryczna nad studentami

99-Praca roczna 88- praca roczna

Oczekiwania wobec studentów

chęć pracy i rozwijania własnych możliwości; motywacja; zainteresowanie tematyką zajęć; twórczość

Kursy zgłoszone w roku akademickim 2008/2009


Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2008/2009)

Prace roczne :
 • dzienne
 • wieczorowe
  Prace magisterskie :
 • dzienne
 • wieczorowe

  INNE INFORMACJE

  Nagrody  Pełnione ważne funkcje  Funkcje w ciałach wydawniczych  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Literatura oraz aktywne spędzanie wolnego czasu (spacery, podróże, aerobik).Moim hobby i zainteresowaniem pozanaukowym są moje córki.

 •  

  System HAL9000
  (C) 2002 Wydział Psychologii UW
  Wszelkie uwagi proszę kierować do
  Webmasterów