SYSTEM HAL9000


BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UWdr Michał Bilewicz

Data urodzenia: 1980-08-30
Stanowisko: wykładowca
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: bilewicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 554 98 42
Pokój: 7
Dyżury: Wtorek, 13:00-14:00

Kariera naukowa

2003 - Magisterium (Instutut Socjologii UW)
2007 - Doktorat (Wydział Psychologii UW)

English Version

PRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe

Hipoteza kontaktu międzygrupowego.

Zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznej.

Dehumanizacja.

Postrzeganie przeszłości: wina, odpowiedzialność, wybaczanie

Społeczna psychologia języka.

Badania nad antysemityzmem.

Ocena skuteczności działań edukacyjnych.Podstawowe publikacje

Stasiuk, K., & Bilewicz, M. (in press). Extending contact across generations: Comparison of direct and ancestral intergroup contact effects on current attitudes toward outgroup members. Journal of Community and Applied Social Psychology.

Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M., & Wójcik, A. (in press). Harmful ideas. The structure and consequences of anti-Semitic beliefs in Poland. Political Psychology.

Graf, S., Bilewicz, M., Finell, E., & Geschke D. (2013). Nouns cut slices: Effects of linguistic forms on intergroup bias. Journal of Language and Social Psychology, 32, 62-83.

Bilewicz, M. & Jaworska, M. (2013). Reconciliation through the righteous: The narratives of heroic helpers as a fulfillment of emotional needs in Polish-Jewish intergroup contact. Journal of Social Issues, 69, 162-179.

Vollhardt, J. & Bilewicz, M. (2013). After the genocide: Psychological perspectives on victim, bystander, and perpetrator groups. Journal of Social Issues, 69, 1-15.

Golec de Zavala, A., Cichocka, A., & Bilewicz, M. (2013). The paradox of in-group love: Differentiating collective narcissism advances understanding of the relationship between in-group and out-group attitudes. Journal of Personality, 81, 16-28.

Bilewicz, M. (2012). Traditional prejudice remains outside of the WEIRD world. Behavioral and Brain Sciences, 35, 427-428.

Bilewicz, M., & Vollhardt, J. R. (2012). Evil transformations: Psychological processes underlying genocide and mass killing. In A. Golec De Zavala & A. Cichocka (Eds.), Social psychology of social problems. The intergroup context. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Bilewicz, M. & Bilewicz, A. (2012). Who defines humanity? Psychological and cultural obstacles to omniculturalism. Culture and Psychology, 18, 331-344.

Imhoff, R., Bilewicz, M., & Erb, H.-P. (2012). Collective regret versus collective guilt: Different emotional reactions to historical atrocities. European Journal of Social Psychology, 42, 729–742.

Bilewicz, M., Imhoff, R. & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat. Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41, 201–209

Bilewicz, M. & Kofta, M. (2011). Less biased under threat? Self-verificatory reactions to social identity threat among groups with negative self-stereotype. Journal of Applied Social Psychology, 41, 2249-2267.

Bilewicz, M., & Krzemiński, I. (2010). Anti-Semitism in Poland and Ukraine: The belief in Jewish control as a mechanism of scapegoating. International Journal of Conflict and Violence, 4, 234-243 [pdf - open access]

Wójcik, A., Bilewicz, M. & Lewicka, M. (2010). Living on the ashes. Collective representations of Polish-Jewish history among people living in the former Warsaw Ghetto area. Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning, 27, 195-203

Bilewicz, M. & Bocheńska, A. (2010). How language affects two components of racial prejudice? A socio-psychological approach to linguistic relativism. In: U. Okulska, P. Cap (eds.) Perspectives in Politics and Discourse. Amsterdam: John Benjamins, pp. 385-396

Bilewicz, M. & Wójcik, A. (2010). Does identification predict community involvement? Exploring consequences of social identification among the Jewish minority in Poland. Journal of Community and Applied Social Psychology , 22, 72-79

Cichocka, A., & Bilewicz, M. (2010). Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwości zastosowania analizy supresji w naukach społecznych. Psychologia Społeczna, 5, 191-198.

Bilewicz, M. (2009). Perspective taking and intergroup helping intentions: The moderating role of power relations. Journal of Applied Social Psychology , 39, 2779-2786

Bilewicz, M. (2007). History as an obstacle: Impact of temporal-based social categorizations on Polish-Jewish intergroup contact. Group Processes & Intergroup Relations, 10, 551-563 [pdf]

Bilewicz, M. (2006). Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego. Psychologia Społeczna, 2, 63-74

Bilewicz, M. (2006). Polish-Jewish intergroup communication: The mediating role of personalized cognition. Psychology of Language and Communication, 10, 95-100

Bilewicz, M., Ostolski, A., Wójcik, A., Wysocka, A. (2004). Pamięć w kontekście międzyetnicznym: „trudne pytania” w kontaktach młodych Polaków i Żydów. Kultura i Społeczeństwo, 3, 143-158

Bilewicz, M. (2008). Być gorszymi. O reakcjach na zagrożenie statusu grupy własnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwerystetu Warszawskiego


Projekty badawcze

Badania procesów pojednania w ramach grantu MNiSW Iuventus Plus oraz NCN

Badania nad językową kategoryzacją świata w ramach projektu Focus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2010-2013)

Badanie uwarunkowań uprzedzeń etnicznych Polish Prejudice Survey w ramach grantu Fundacji Forda (2009)

Aktywność międzynarodowa

Członek organizacji European Association of Experimental Social Psychology i International Society of Political Psychology.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Uniwersytetem Clark (prof. J. Vollhardt) w badaniach nad motywacjami do oporu oraz przemianie stereotypów w ludobójstwie. Współpraca z Uniwersytetem Delaware (prof. S. Gaertner) w badaniach nad awersyjnym rasizmem. Współpraca z Uniwersytetem w Bonn (dr R. Imhoff) w badaniach nad gatunkowizmem. Współpraca z Uniwersytetem w Bonn (dr R. Imhoff) i Uniwersytetem w Tuluzie (prof. D. Hilton) w badaniach nad percepcją II Wojny Światowej. Współpraca z Uniwersytetem w Jenie w badaniach nad abstrakcyjnością językową (dr D. Geschke).


DYDAKTYKA

Nauczane przedmioty

Uprzedzenia, dehumanizacja, zagłada: psychologia Holokaustu (Wydział Psychologii UW)
Psychologia społeczna i międzykulturowa (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW)
Konflikt etniczny (Wydział Psychologii UW)
Konflikt w organizacji (Wydział Psychologii UW)
Social Psychology (WISP UW)
Social Psychology II: Group Processes & Intergroup Relations (WISP UW)
Metody psychologii stosunków międzygrupowych (seminarium doktoranckie, Wydział Psychologii UW).


Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

Prace magisterskie z zakresu psychologii stosunków międzygrupowych, społecznej psychologii języka, stosunku do przeszłości.

Opieka merytoryczna nad studentami

Przyjmuję chętnych do pisania prac rocznych na temat dehumanizacji w stosunkach międzygrupowych (paradygmat infrahumanizacji Leyensa ale nie tylko...), na temat postrzegania historii przez skonfliktowane grupy (problemy pojednania, wyjaśniania trudnej przeszłości itp.), na temat hipotezy kontaktu, na temat linguistic intergroup bias - i w ogóle na różne tematy z psychologii stosunków międzygrupowych, ze szczególnym naciskiem na uprzedzenia.

Oczekiwania wobec studentów

Od zainteresowanych wymagam dużej samodzielności i kreatywności oraz zainteresowania szeroko rozumianą psychologią społeczną.

Kursy zgłoszone w roku akademickim 2008/2009

88 Praca roczna
99 Praca roczna
205/14 Uprzedzenia, Dehumanizacja, Zagłada: Psychologia Holocaustu

Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2008/2009)

Prace roczne :
 • dzienne 5
 • wieczorowe 5
  Prace magisterskie :
 • dzienne
 • wieczorowe

  INNE INFORMACJE

  Nagrody

  Stypendium "Polityki" Zostańcie z Nami (2004)
  Stypendium Fulbrighta w New School for Social Research, NY (2005-2006)
  Stypendium "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007-2008)
  Stypendium Post-doc DAAD w Friedrich-Schiller-Universität Jena (2009)
  Nagroda im. Solomona Ascha (2008)
  Nagroda KNP PAN im. Andrzeja Malewskiego (2009)
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców (2010)


  Pełnione ważne funkcje  Funkcje w ciałach wydawniczych

  Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) Journal of Community and Applied Social Psychology oraz Journal of Social and Political Psychology

  Recenzje dla czasopism (ad-hoc review):

  American Psychologist
  Journal of Experimenal Social Psychology
  European Journal of Social Psychology
  Group Processes & Intergroup Relations
  Basic and Applied Social Psychology
  Social Psychology
  Polish Psychological Bulletin
  Journal of Community and Applied Social Psychology
  International Journal of Conflict and Violence
  Studia Psychologiczne
  Psychologia Społeczna


  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Jak mam wolny czas, to chodzę po górach, biegam na nartach i bez, gotuję (wyłącznie wegetariańsko!), czasem coś pisuję (głównie w Krytyce Politycznej i serwisie psychologicznym Polityki) i czytam różne biograficzno-historyczne książki. No i staram się naprawiać świat w Forum Dialogu Między Narodami.

 •  

  System HAL9000
  (C) 2002 Wydział Psychologii UW
  Wszelkie uwagi proszę kierować do
  Webmasterów