SYSTEM HAL9000


BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UWdr Joanna Czarnota-Bojarska

Data urodzenia: 1966-05-27
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: joanna@psych.uw.edu.pl
Telefon: (48 22) 5549816
Pokój: 320
Dyżury: wtorek 12-14, 15.30-17.00, piątek 12.00-13.30 (pok.77)

Kariera naukowa

magisterium 1989, Wydział Psychologii UW
doktorat 1998, Wydział Psychologii UW


PRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe

Psychologia organizacji: dopasowanie człowiek - organizacja, kultura organizacji, zaangażowanie. Teorie tożsamości społecznej i kategoryzacji: kształtowanie się i konsekwencje identyfikacji społecznej, rola identyfikacji dla funkcjonowania w grupie

Podstawowe publikacje

 • Czarnota-Bojarska, J. (1991). Satysfakcja z pracy: przegląd teorii i badań. W: G. Kranas (red.), Wybrane zagadnienia społecznej psychologii organizacji.
 • Czarnota-Bojarska, J. (1997). Obserwacyjna samokontrola a funkcjonowanie w grupie. Psychologia Wychowawcza, 1.
 • Czarnota-Bojarska, J., (1999) Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. wyd. PTP
 • Czarnota-Bojarska, J., Skowrońska-Kuśnierkiewicz, D. (2000) Struktura temperamentu preferowana w zawodzie biegłego rewidenta. Nowiny Psychologiczne, 3, 31-45
 • Czarnota-Bojarska, J., (2001) Wykorzystanie kwestionariuszy psychologicznych przy doborze pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3, 12-16
 • Czarnota-Bojarska, J., (2001) The type of temperament as a predictor of work performance. Polish Psychological Bulletin, 32(3), 175-180
 • Czarnota-Bojarska, J., (2002) Zmienność JA i efektywność funkcjonowania społecznego. Przegląd Psychologiczny, 45, 2, 247-264
 • Czarnota-Bojarska, J., (2002) Kultura organizacji - czym jest i jak wpływa na efektywność firmy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3, 13-18
 • Czarnota-Bojarska, J., (2003) Dopasowanie człowiek - organizacja. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 7, 10-13
 • Czarnota-Bojarska, J., (2003) Efektywność pracy a struktura temperamentu. Psychologia - Etologia - Genetyka. tom 8, 75-91
 • Zawadzki, B., Czarnota-Bojarska, J., Strelau, J., Sobolewski, A. (2004) Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza. Psychologia - Etologia - Genetyka, 9, ss.7-32
 • Czarnota-Bojarska, J. (2004) Źródła zadowolenia z pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8, ss.11-15
 • Czarnota-Bojarska, J., Łada, M. (2004) Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu, Nowiny Psychologiczne, 1, ss. 5-33
 • Czarnota-Bojarska, J. (2004) Trzy podejścia do problemu dopasowania człowiek-organizacja. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 1, ss.23-36
 • Czarnota-Bojarska, J. (2005) Zachowania obywatelskie w organizacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8, ss.9-11
 • Czarnota-Bojarska, J. (2005) Motywacja przez identyfikację – nowe spojrzenie. Organizacja i Kierowanie, 4(122), 39-47
 • Czarnota-Bojarska, J. (2006) Etyka pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 9, ss.12-14
 • Czarnota-Bojarska, J. (2006) Kwestionariusz do pomiaru subiektywnego dopasowania człowiek-organizacja. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 3(2), ss.151-163
 • Huflejt-Łukasik, M., Czarnota-Bojarska, J.(2006) Self-focused attention and self-monitoring influence on health and coping with stress. Stress and Health, 22(3), 153-159
 • Czarnota-Bojarska, J., (2008) Zachowania na rzecz grupy świetle teorii kategoryzacji. w: D. Rutkowska, A. Szuster: O różnych obliczach altruizmu. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 203-215
 • Czarnota-Bojarska, J., (2008) Testy inteligencji i zdolności w selekcji zawodowej. w: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko: Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 54-61
 • Czarnota-Bojarska, J., (2009) Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody - wydanei drugie, zmienione i rozszerzone. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Projekty badawcze

Badania statutowe i badania własne Wydziału Psychologii.

Aktywność międzynarodowa

 • Czarnota-Bojarska, J., (2000) Użyteczność kwestionariuszy psychologicznych do selekcji pracowników do polskich organizacji. Konferencja Polsko-Ukraińska Psychologia Lwowska i Warszawska: Wczoraj Dziś Jutro, Warszawa, 2-5 lipca 2000
 • Czarnota-Bojarska, J., (2001) Self-categorization theory, personal identity, and within-group relations. The I-st Warsaw Workshop On Social Psychology Social Cognition And Intergroup Relations, Warszawa, 26-27 czerwca 2001
 • Czarnota-Bojarska, J., (2002) Temperament a funkcjonowanie zawodowe. XXXI Zjazd Naukowy PTP, Psychologia w perspektywie XXI wieku, Lublin, 5-8 września 2002
 • Czarnota-Bojarska, J., (2003) The Type Of Temperament As A Predictor Of Work Performance. XI kongres European Association of Work and Organizational Psychology, Lisbona 14-17 maja 2003r
 • Czarnota-Bojarska, J., Huflejt-Łukasik, M. (2004) Self-monitoring and self-focused attention and their relations to stress-coping and psychopathology symptoms. The 12th European Conference on Personality, Groningen, 18-22 lipca 2004r
 • Czarnota-Bojarska, J., (2005) The Person-Organization Fit Questionnaire. XII kongres European Association of Work and Organizational Psychology, Istambuł 12-15 maja 2005
 • Czarnota-Bojarska, J., (2005) Dopasowanie człowiek - organizacja. XXXII Zjazd Naukowy PTP, Kraków, 22-25 września 2005
 • Czarnota-Bojarska, J. (2006) Big Five and pro-group behavior with different tasks. The 13th European Conference on Personality, Ateny 22-26 lipca 2006
 • Czarnota-Bojarska, J., (2007) Personality And The Choice Of Organizational Culture. XIII Congress European Association of Work and Organizational Psychology, Sztokholm 10-13 maja 2007
 • Czarnota-Bojarska, J. (2008) The Big Five, Work Ethic and Satisfaction of Work. The 14th European Conference on Personality, Tartu 16-20 lipca 2008
 • Czarnota-Bojarska, J. (2008) Etyka Pracy: propozycja kwestionariusza. XXXIII Zjazd Naukowy PTP, Poznań, 24-27 września 2008
 • Czarnota-Bojarska, J., (2009) Person – Organization Fit and Organizational Identity. XIV Congress European Association of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela 13-16 maja 2009

  Współpraca międzynarodowa
  DYDAKTYKA

  Nauczane przedmioty

  Psychologia społeczna; Psychologia organizacji

  Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimiOpieka merytoryczna nad studentamiOczekiwania wobec studentówKursy zgłoszone w roku akademickim 2008/2009

205/02 Najciekawsze badania psychologii społecznej
303/07 Kultura organizacji
303/05 Rekrutacja i selekcja
303/01 Zarządzanie personelem
476 Seminarium magisterskie

Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2008/2009)

Prace roczne :
 • dzienne
 • wieczorowe
  Prace magisterskie :
 • dzienne
 • wieczorowe 1

  INNE INFORMACJE

  Nagrody  Pełnione ważne funkcje

 • członek Rady Wydziału
 • prodziekan ds. infrastruktury

  Funkcje w ciałach wydawniczych

  "Psychologia Społeczna" - redaktor

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe •  

  System HAL9000
  (C) 2002 Wydział Psychologii UW
  Wszelkie uwagi proszę kierować do
  Webmasterów