SYSTEM HAL9000


BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UWdr Zuzanna Toeplitz

Data urodzenia: 1951-01-01
Stanowisko: st. wykładowca
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: zuz@engram.psych.uw.edu.pl
Telefon: 55-49-703
Pokój: 77 lub 313
Dyżury: wtorek 12.00-14.00; czwartek 13.00-15.00

Kariera naukowa

magisterium 1974, Wydział Psychologii UW
doktorat 1985, Wydział Psychologii UW


PRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe

Badania rodzin - ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństw; psychologia rozwojowa - starzenie się; jakość życia

Podstawowe publikacje

 • Toeplitz, Z. (1994). Blinięta - identyczne czy różne - kłopoty wychowawcze i problemy badawcze. Psychologia Wychowawcza, 1.
 • Toeplitz, Z. (1994). Etyczne problemy w nauczaniu psychologii. W: Z. Brzeziński, i W. Poznaniak (red.), Etyczne problemy działalnoci badawczej i praktycznej psychologii.
 • Toeplitz, Z. (1990). Influence of genetic and environmental factors on self-exposure to sensory stimuli in rats. Richerche di Psicologia, 2, 20-28.
 • Toeplitz, Z. (1996). Polish Psychological Association. European Psychologist, 3.

Projekty badawcze

Style wychowawcze - tworzę, we współpracy ze studentami - nową technikę diagnostyczną.

Aktywność międzynarodowaWspółpraca międzynarodowa
DYDAKTYKA

Nauczane przedmioty

Standardowe techniki diagnostyczne; Wybrane techniki diagnostyczne: WISC-R, DMI; Etyka zawodowa; Zastosowanie standardowych technik diagnostycznych w slekcji.

Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

Otwarte w 1995 roku seminarium magisterskie;

Opieka merytoryczna nad studentami

Poszukuję chętnych do badań z psychologii rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się, a także psychologii rodzin (style wychowawcze, rodzeństwa). Opiekowałam się wieloma studentami indywidualnymi z bardzo różnorodnych dziedzin.

Oczekiwania wobec studentów

Lubię studentów rzeczywiście zainteresowanych psychologią (niekoniecznie moją dziedziną, aktywnych i samodzielnych.

Kursy zgłoszone w roku akademickim 2008/2009

18 Standardowe techniki diagnostyczne
88 Praca roczna
99 Praca roczna
208/09 Etyczne dylematy zawodu psychologa
303/11 Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników
307/10 Diagnoza intelektualnych mozliwosci dziecka na podstawie DMI
307/11 Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka na podstawie WISC-R
432 Seminarium magisterskie

Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2008/2009)

Prace roczne :
 • dzienne
 • wieczorowe
  Prace magisterskie :
 • dzienne
 • wieczorowe

  INNE INFORMACJE

  Nagrody

  1983 - Zespołowa II stopnia Ministra Edukacji.

  Pełnione ważne funkcje

  1993-96 - Dwie kadencje w Senacie UW Wiele lat w Radzie Wydziału; Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (jedna kadencja. Prodziekan Wydziału Psychologii ds. organizacyjnych i finansów

  Funkcje w ciałach wydawniczych  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Ogrodnictwo, puzzle i krzyżówki, zwiedzanie świata, dobra kuchnia.

 •  

  System HAL9000
  (C) 2002 Wydział Psychologii UW
  Wszelkie uwagi proszę kierować do
  Webmasterów