INTERAKTYWNY
KATALOG KURSÓW

2004/2005


Kurs specjalizacyjny 305/11


prowadzący: dr Ewa Sokołowska
tytuł: Terapia pedagogiczna
rodzaj: ćwiczenia
ilość godzin: 15
ilość osób: 14
lata: 5
kurs: tylko dla specjalizacji

ile grup dziennych: 1
poniedziałek, godz. 10.15 - 11.45, semestr: letni

ile grup wieczorowych: 0

ile grup doktoranckich:


Grupa zamknieta - nie mozna sie do niej zapisac!!! - grupy zamknięte Grupa przeznaczona TYLKO dla dzikich kart - grupy dla dzikich kart

opis:
Zajęcia stażowe odbywają się w placówce oświatowej (szkoła) i umożliwiają studentom zapoznanie się zarówno z metodami diagnozy pedagogicznej, jak i pracy reedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne.


wymagania: specjalizacja Psychologia Wychowawcza

zaliczenie: kolokwium oraz wykonanie dodatkowego zadania [2pkt/15h]

kryteria selekcji komputerowej: specjalizacja

sylabus:
1. Metody diagnozy pedagogicznej.
2. Główne cele i zasady postępowania reedukacyjno-terapeutycznego. Pedagogiczne metody reedukacji (m in. sylabowa i "znaczeniowa" metoda usprawniania techniki czytania). Reedukacja matematyczna.


literatura obowiązkowa:
LEKTURY OBOWIĄZKOWE:
1. Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: ZYsk.
2. Gąsowska T, Pietrzak-Stępkowska Z. (1994). Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP.
3. Grabałowska K., Kastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M. (1995). Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wydawnictwo: TNOIK DOM ORGANIZATORA, Toruń.
4. Gruszczyk - Kolczyńska E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP.
5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (1999a). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu. Warszawa: WSiP.
6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (1999b). Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Program nauczania. Wychowanie przedszkolne. Warszawa: WSiP.
7. Grzelachowska H. (1996). Ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa: Wyd. Seven Sea.
8. Kaja B. (1995). Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.
9. Jastrząb J. (1994). Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych dzieci dyslektycznych. CMP Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
10. Mickiewicz, J. (1995). Jedynka z ortografii. Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym. Toruń: Dom organizatora TNOIK.
11. Mickiewicz J. (1999). Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Zeszyt 1/2/3. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.
12. Pętlewska H. (1999). Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Kraków: Oficyna wydawnicza Impuls.
13. Wilgocka-Okoń, B. (1971). O badaniu dojrzałości szkolnej. Warszawa: PZWS.
14. Zakrzewska B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu - modele ćwiczeń. WSiP.literatura uzupełniająca:
Dodatkowe lektury
1) Bogdanowicz M. & Szlagowska D. (1996). Piosenki do rysowania. Gdańsk: Fucus.
2) Bogdanowicz M. & Tomaszewska M. (1993). Piosenki na literki. Gdańsk: Elfax
3) Filip H., Rams T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.
4) Gruszczyk - Kolczyńska E. (1989). Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki. IWZZ.
5) Gruszczyk - Kolczyńska, E. & Dobosz, K. & Zielińska E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa; WSiP.
6) Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000). Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych. Warszawa: WSiP.
7) Pietniun M. (1992). Zabawy graficzne. Gdańsk: Wyd. M. Rożak.
8) Pietniun M. (1992). Zabawy ortograficzne. Cz I-III. Gdańsk: Wyd. Andromeda - M. Rożak.
9) Saduś Z. (1995). Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii (1-"ó-u"; 2- "rz-ż"; 3- "ch-h"). Opole: Wyd. Oświatowe Promyk.
10) Tymichowa H. (1997). Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki. Gdańsk: Glottispol.Pliki (new):


Linki (new):


Jeśli chcesz się zapisać na ten kurs kliknij poniżej (wymaga logowania):


System HAL9000
(C) 2004 Wydział Psychologii UW
Wszelkie uwagi proszę kierować do
WebmasterówW roku 2004 wprowadzono zróżnicowanie
punktów kredytowych
uzyskiwanych za zajęcia

 

Proszę zwrócić uwagę na ilość kredytów podczas zapisywania się na kurs